Jesteś tutaj: strona główna  »  Nasze publikacje

Nasze publikacje

„DZIECKO SZEŚCIOLETNIE I JEGO ROZWÓJ” – praca zbiorowa pod redakcją prof. nadzw. dr hab. Mariana Lelonka

Publikacja „Dziecko sześcioletnie i jego rozwój” powstała z inicjatywy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach oraz Pabianickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej jako odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych, a przede wszystkim rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich powiatu pabianickiego.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy rozwoju dziecka w świetle współczesnych badań fizjologicznych i psychologiczno-pedagogicznych. Rozważania autorów zostały skonkretyzowane poprzez zamieszczenie wyników badań dzieci 6-letnich, które rozpoczęły naukę w szkole oraz opinie nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej, a także wypowiedzi dzieci.

W rozdziale drugim zarysowano obszar współdziałania domu rodzicielskiego, przedszkola i szkoły w procesie wychowania dziecka. Szczególnie zwrócono uwagę na wychowanie społeczne i emocjonalne, prawidłowe odżywianie i higieniczny tryb życia oraz wychowanie muzyczne, plastyczne i motoryczne dziecka. Zamieszczono także wskazówki dla rodziców i wypowiedzi rodziców dzieci sześcioletnich, które uczęszczają do szkoły oraz wypowiedzi dzieci sześcioletnich w przedszkolu na temat szkoły. Następny rozdział publikacji prezentuje niektóre formy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych działających na terenie powiatu pabianickiego. W rozdziale czwartym przedstawiono wzorcowo urządzone sale dydaktyczne do zajęć z dziećmi sześcioletnimi.

Publikację zamyka rozdział piąty, w którym zaprezentowano formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli, organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach oraz Pabianicką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną.

 

 

BANK DOBRYCH PRAKTYK – współtworzony z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

 

Jak wspomagamy w powiecie pabianickim? Przykład dobrej praktyki_czytaj więcej

Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki_czytaj więcej

Wspomaganie, by wciąż chciało się być wspomaganym-doświadczenia z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Pabianicach_czytaj więcej

Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw, czyli o kompleksowym wspomaganiu w Szkole Podstawowej w Bychlewie_czytaj więcej

Wykorzystanie metod aktywizujących do realizacji zadań wynikających z wniosków z analizy pracy szkoły_czytaj więcej

 

 

BIULETYN METODYCZNY

W numerze m.in.:

Nr 16/ 2022

 • Wyzwania nowoczesnej szkoły
 • Jak pracować z uczniem cudzoziemskim?
 • Jaką metodę pracy zespołowej zastosować w czasie lekcji
 • Scenariusz lekcji pracy zespołowej
 • Nauczanie zdalne po pandemii
 • Canva w edukacji
 • Konspekt lekcji języka niemieckiego

Nr 15/2021

W numerze m.in.:

 • Siła relacji w codzienności
 • Szkolenia w ramach programu TEK
 • Wykorzystanie technologii w prowadzonych działaniach edukacyjnych
 • Biologia „W SIECI”
 • Canva
 • Projekt eTwinning środkiem na przełamanie szkolnej rutyny
 • Szczepionka na pandemię cyberświata
 • Praktyczne porady oraz inspirujące scenariusze zajęć w nauczaniu zdalnym

Nr 14/2021

W numerze m.in.:

 • Lekcja z dietetykiem- podstawowe zagadnienia dotyczące zasad prawidłowego żywienia dzieci
 • Jak wyeliminować cukier z diety – zdrowe przepisy- warsztaty dla rodziców i opiekunów
 • Zdrowe dziecko, zdrowe nawyki, zdrowe przekąski- wzbogacanie repertuaru zabaw i działań w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Zastosowanie zasad prawidłowego żywienia w praktyce- warsztaty dla pracowników kuchni oraz  intendentów
 • Piramida smaków – piramida zdrowia
 • Zdrowie na talerzu!
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – szanse i zagrożenia
 • Poznajemy zawody ludzi – piekarz. Od ziarenka do bochenka. Scenariusz zajęć w grupie przedszkolnej 3-5 latki
 • Witaminy Scenariusz zajęć w grupie przedszkolnej 4-5 latków
 • Ile cukru jest w produktach?  Scenariusz zajęć w grupie przedszkolnej 5-6 latków

Nr 13/2020

W numerze m.in.:

 • Wirtualna klasa w edukacji wczesnoszkolnej- dobre praktyki
 • O tym, że Genial.ly jest… genialne, zwłaszcza teraz…
 • Inspiracje na ciekawe zajęcia online
 • Wsparcie pedagogiczno- psychologiczne w czasie pandemii
 • Organizacja zdalnego nauczania w przedszkolu
 • LearningApps w przedszkolu
 • Narzędzia do wykorzystania podczas zdalnego nauczania
 • Anielka online – przedszkolne inspiracje

 

Nr 12/2019

W numerze m.in.:

 • Podstawa programowa
 • Zasady dobrych zajęć
 • PARTIOTYCZNE ABC…-scenariusze i propozycje zabaw patriotycznych do realizacji w edukacji przedszkolnej:
  • Spotkanie z Bazyliszkiem
  • Wanda, która Niemca nie chciała
  • Krakowskie zaczarowane gołębie
  • Hejnał mariacki
  • Śladami Szewczyka Dratewki
  • Skąd się wzięła sól w Wieliczce?
 • Inspiracje patriotyczne

 

Nr 11/2019

W numerze m.in.:

 • Kompleksowe wspomaganie… oczami dyrektora szkoły
 • Skuteczna pomoc psychologiczno –pedagogiczna, czyli o kompleksowym wspomaganiu w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
 • Kompleksowe wspomaganie, czyli systemowe doskonalenie zawodowe nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Pabianicach
 • Doświadczenia z realizacji procesu kompleksowego wspomagania w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Pabianicach
 • Rozwój dziecka 3-letniego
 • Rozwój 4-latka
 • Rozwój psychofizyczny 5-latka
 • Poziom osiągnięć edukacyjnych dziecka 6-letniego
 • Przedszkole Miejskie nr 6 –refleksje na temat wspomagania
 • Jaka zmiana? -kompleksowe wspomaganie w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Pabianicach

 

Nr 10/2019

W numerze m. in.:

 • Przykładowe lekcje wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej

 

Nr 9/2017

W numerze m.in.:

 • Scenariusze zajęć otwartych w edukacji przedszkolnej
 • Konspekt zajęć otwartych w klasie III szkoły podstawowej
 • Przez emocje do twórczości-scenariusz zabaw i ćwiczeń oparty na programie autorskim
 • Scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu
 • Scenariusze zajęć z edukacji przedszkolnej z elementami oceniania kształtującego realizowanych w pracy z dziećmi na przyrodzie, geografii i innych przedmiotach
 • Wyrażamy emocje -scenariusz zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych przedszkolu
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9 -scenariusz zajęć z zakresu edukacji matematycznej w klasie I szkoły podstawowej
 • Ocenianie kształtujące w aktach prawnych i praktyce szkolnej
 • Obserwacje i proste pomiary w nauczaniu przyrody i geografii w szkole podstawowej
 • Jak dbać o higienę?-scenariusz zajęć z przyrody z elementami oceniania kształtującego dla klasy IV szkoły podstawowej
 • Razem możemy więcej -scenariusz lekcji wychowawczej w klasie IV szkoły podstawowej
 • Trudne sytuacje w naszej klasie -scenariusz zajęć w klasie V szkoły podstawowej
 • Utrwalenie wiadomości o czasowniku -scenariusz zajęć z języka polskiego przeprowadzonych w klasie IV szkoły podstawowej
 • Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu
 • Twórcze bazgranie, czyli jak wykorzystać kreatywność ucznia na lekcjach języka angielskiego
 • Aktywne gospodarowanie czasem –scenariusz zajęć otwartych z podstaw przedsiębiorczości
 • Jak my to robimy?–prezentacja koncepcji procesu wspomagania i działań wspierających placówki oświatowe w powiecie pabianickim

 

Nr 8/2016

W numerze m.in.:

 • Bajkoterapia w przedszkolu
 • Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy III szkoły podstawowej
 • Propozycje zabaw twórczych dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
 • Scenariusz zajęć otwartych: „Wzrost i rozwój gospodarczy”
 • Konspekt zajęć otwartych „Wybór zawodu i ścieżki kształcenia decyzją przemyślaną”
 • Scenariusz zajęć otwartych „Komunikacja interpersonalna”
 • Scenariusz zajęć metodą oceniania kształtującego (OK) w gimnazjum
 • Konspekt zajęć w klasie II szkoły podstawowej „W leśnej pasiece. Pszczoły”
 • Konspekt zajęć otwartych „Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w szkole”
 • Konspekt zajęć otwartych „Praca z edytorem tekstu i w chmurze”

 

Nr 7/2015

W numerze m.in.:

 • Co to znaczy, że woda jest skarbem? W jak woda
 • Praca rolników i hodowców. Liczby 5 i 0. Dodawanie
 • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem elementów muzykoterapii i arteterapii
 • Problemy wychowawcze u dzieci
 • Kotwiczenie zasobów –dostęp do reprezentacji doświadczenia
 • Twój nieświadomy umysł –meta komunikaty
 • Korzystanie z programów w chmurze
 • Dropbox –poradnik użytkowanika
 • Webquest –Myślenie ma przyszłość
 • Czego możemy nauczyć się od Brytyjczyków, aby usprawnić polską szkołę? -czyli porównanie systemów edukacyjnych

 

Nr 6/2014

W numerze m.in.:

 • Mówić, śpiewać, żyć pełnym głosem -głos i jego rola w kształtowaniu relacji międzyludzkich i budowaniu więzi w rodzinie
 • Scenariusz zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem technologii ITC
 • Multimedialne zadania z fizyki
 • Aby …czyli o możliwościach i szansach dla wszystkich w szkole uczącej się
 • Platformy e-learningowe –przyszłość edukacji
 • Innowacje w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości
 • Samobójstwa jako odzwierciedlenie dezintegracji społecznej w wyniku transformacji ustrojowej
 • Wykorzystanie TIK na zajęciach języka angielskiego, a dokładniej –aplikacji do tworzenia awatarów VOKI
 • Proste doświadczenia i eksperymenty na lekcjach przyrody —przykłady dobrych praktyk
 • Kilka uwag na temat kontrowersyjnych treści zabaw dydaktycznych
 • Kierunki polityki oświatowej państwa

 

Nr 5/2013

W numerze m.in.:

 • Scenariusz zajęć w klasie II
 • Łamigłówki Mądrej Główki
 • Doświadczenia i eksperymenty fizyczne w edukacji elementarnej
 • Ułamki w Egipcie
 • O potrzebie modyfikowania programów nauczani
 • Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez konkursy w szkole zawodowej
 • Dlaczego warto ubiegać się o zagraniczną wizytę studyjną
 • Konspekty lekcji edukacji plastycznej
 • Z przymrużeniem oka o przerwie

 

Nr 4/2013

W numerze m.in.:

 • Scenariusz zajęć w klasie I i II
 • Scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • O ocenianiu kształtującym
 • Bezpieczeństwo w szkołach? Dlaczego?
 • Projekt edukacyjny – sposób na interdyscyplinarność kształcenia
 • Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań reformy programowej
 • Współpraca z rodzicami – konieczność czy przyjemność
 • Uczmy się śpiewająco – włączenie piosenek anglojęzycznych („Englishman in New York”) jako materiałów dydaktycznych
 • Nowa podstawa programowa przedmiotu „PRZYRODA” w szkole podstawowej i nowa filozofia kształcenia przyrodniczego
 • Techniki malarskie – faktura w obrazie
 • Powrót do źródeł współczesnej koncepcji wychowania zdrowotnego

 

Nr 3/2012

W numerze m.in.:

 • Edukacja ekologiczna i regionalna

 

Nr 2/2012

W numerze m.in.:

 • Wykorzystanie metod aktywizujących
 • Czy wycieczka może być projektem edukacyjnym?
 • „Eko-sztuka czyli pomysły na nowe życie przedmiotów”
 • „Nordic Walking-marsz po zdrowie!”-propozycje zajęć ruchowych
 • „Porozmawiajmy o temperamentach”-Scenariusz godziny wychowawczej
 • Ocenianie zewnętrzne i wewnątrzszkolne w procesie kształcenia.

 

Nr 1/2011

W numerze m.in.:

 • Możliwości edukacji regionalnej i ekologicznej dzieci i młodzieży w województwie łódzkim
 • Gry i zabawy edukacyjne dla uczniów klas I-III
 • Poszukiwanie typów osobowości zawodowej
 • Żółwie i zające, czyli rzecz o SPE
 • Analiza egzaminów zewnętrznych i jej wpływ na planowanie pracy szkoły i inne

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content