Jesteś tutaj: strona główna  »  Studia podyplomowe w Pabianicach

Studia podyplomowe w Pabianicach

Uprzejmie informujemy, iż nieustająco prowadzony jest nabór na kierunki studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem WSBiNOZ.

Zjazdem w dniach  29-30.10.2022 r. zostaną rozpoczęte zajęcia na studiach podyplomowych WSBiNOZ z naboru  na rok akademicki 2022/2023 dla kierunków z zakresów:

– Socjoterapia
– Integracja sensoryczna
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– Edukacja i rehabilitacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);
– Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika   korekcyjna);
– Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu;
– Przygotowanie pedagogiczne
– Logopedia (4 sem.);

Zjazdem 19-20.11.2022 r., rozpoczną się zajęcia na studiach podyplomowych dla kierunku:

-Zarządzanie oświatą (2 sem.)
– Informatyka dla nauczycieli
– Matematyka dla nauczycieli
– WOS
– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną

Zjazdem 26-27.11.2022 r., uruchamiamy kierunki:

– Doradztwo zawodowe
– Technika dla nauczycieli

Duże szanse na uruchomienie mają również kierunki z zakresów:

– Edukacja dla bezpieczeństwa
– Biologia dla nauczycieli
– Historia dla nauczycieli
– Technika dla nauczycieli
– Wiedza o społeczeństwie
– Fizyka dla nauczycieli
– Bibliotekoznawstwo
– Integracja sensoryczna

Termin realizacji zajęć dla studiów podyplomowych 2 semestralnych: XI 2022 r – IV 2023 r.
Termin realizacji zajęć dla studiów podyplomowych 3 semestralnych: X 2022 r – VI/VII 2023 r.
Termin realizacji zajęć dla studiów podyplomowych 4 semestralnych: X 2022 r. – XII 2023 r.

REKRUTACJA TRWA!

Uprzejmie informujmy,  iż  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach wciąż prowadzi nabór na wszystkie dostępne kierunki Studiów Podyplomowych.

Oferowane kierunki w roku szkolnym 2022/2023:
-EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU
-PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA)
-DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPIĄ (PEDAGOGIKA KOREKCYJNA)
-EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
-INTEGRACJA SENSORYCZNA
-DORADZTWO ZAWODOWE
-ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI
-LOGOPEDIA (IV SEM)
-BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
-FIZYKA DLA NAUCZYCIELI
-GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI
-HISTORIA DLA NAUCZYCIELI
-MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI
-CHEMIA DLA NAUCZYCIELI
-GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
-INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
-MUZYKA DLA NAUCZYCIELI
-PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI
-PRZYRODA DLA NAUCZYCIELI
-TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI
-WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ
-EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
-WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
-WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
-SOCJOTERAPIA
-BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA
-PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
-EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
-EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
-WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
-PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ
-WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
-JĘZYK POLSKI DLA NAUCZYCIELI
-PEDAGOGIKA LECZNICZA I TERAPEUTYCZNA
-NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – GLOTTODYDAKTYKA
-HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
-CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRAKTYCE (II SEM)

 

Więcej informacji pod linkiem:

STUDIA PODYPLOMOWE_2022

 KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

__________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujmy,  iż  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach rozpoczęła przygotowania do rekrutacji „wiosennej” na Studia Podyplomowe.
Nabór prowadzony jest na wszystkie dostępne kierunki, w związku z czym gorąco zachęcamy do zapisów.

Zajęcia podobnie jak w naborze jesienno- zimowym odbywać się będą z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Obecnie największą popularnością cieszą się następujące kierunki:

– Edukacja i rehabilitacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);
– Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika korekcyjna);
– Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu;
– Przygotowanie pedagogiczne;
– Logopedia (4 sem.).

Nadal można jeszcze dołączyć do grup uruchomionych w naborze jesienno-zimowym, zachęcamy zatem do udziału w rekrutacji również na poniższe kierunki:

– Edukacja dla bezpieczeństwa
– Integracja sensoryczna
– Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
– Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
– Wychowanie do życia w rodzinie
– Technika dla nauczycieli;
– Plastyka dla nauczycieli;
– WOS;

Z dotychczas prowadzonego naboru – planujemy uruchomienie grup III 2022 na kierunkach:

– Historia dla nauczycieli;
– Geografia dla nauczycieli;
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Planowane rozpoczęcie zajęć: III/V 2022 – uzależnione od procesu rekrutacji i liczebności grup.

Grupy uruchamiane np. IV 2022, planowane zakończenie II 2023.

ZAPRASZAMY!

 

——————————————————————————————————————————————————————–
Uprzejmie informujemy, iż nieustająco prowadzony jest nabór na kierunki studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem. 

W dniach 04-05.12.2021 r. uruchomione zostały kierunki:
Do tych grup można dołączyć do ok. 15.02.2022r.

– Integracja sensoryczna;
– Zarządzanie oświatą;
– Doradztwo zawodowe.

Zjazdem 11-12.12.2021 uruchomione zostaną kierunki:

– Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna;
– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną;
– Technika dla nauczycieli;
– Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej.
Zapraszamy do zapisów.

 

Zjazdem 18-19.12.2021 uruchomione zostaną kierunki:

– Edukacja dla bezpieczeństwa;
– Wiedza o społeczeństwie;
– Plastyka dla nauczycieli.
Zapraszamy do zapisów.

Kierunki jakie mają duże szanse na uruchomienie w styczniu 2022 r., dotyczą zakresów:

– Przyroda dla nauczycieli;
– Historia;
– Wychowanie do życia w rodzinie;
– Geografia dla nauczycieli;
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

 

Uprzejmie przypominamy, iż:
Do poniżej wskazanych grup można jeszcze dołączyć  do ok. 10.01.2022 r., zatem zachęcamy do zapisów:

w dniach 23-24.10.2021 r. uruchomione zostały studia podyplomowe z zakresów:

– Przygotowanie pedagogiczne;
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);
– Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika korekcyjna);
– Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu;
– Logopedia (4 sem.).

W dniach 13-14.11.2021 r. uruchomiamy kolejne kierunki z zakresów:

– Informatyka dla nauczycieli;
– Matematyka dla nauczycieli;
– Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
– Biologia dla nauczycieli.

Termin realizacji zajęć dla studiów podyplomowych 3 semestralnych:
X/XII 2021 r – VI/VII 2022 r. (W przypadku SI XII2021-X2022)
Termin realizacji zajęć dla studiów podyplomowych 4 semestralnych:
X 2021 r. – XII 2022 r.

Gorąco polecamy i zapraszamy do zapisów! 

_______________________________________________________________________

Zapraszamy na zapisy na rok 2021/2022

Terminarz uruchomienia kierunków studiów podyplomowych

pobierz

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia na Zarządzanie Oświatą_pobierz

Karta zgłoszenia na pozostałe kierunki_pobierz

******************************************************************

W roku szkolnym 2020/2021 studia podyplomowe ukończyło:

  • na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 7 nauczycieli
  • na kierunku Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią 2 nauczycieli
  • na kierunku Terapia pedagogiczna z rewalidacją 1 nauczyciel.

W roku szkolnym 2019/2020 studia podyplomowe ukończyło:

  • na kierunku Zarządzanie Oświatą 21 nauczycieli
  • na kierunku Oligofrenopedagogika 19 nauczycieli
  • na kierunku Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i/lub zespołem Aspergera 16 nauczycieli.

*******************************************************************

 

W roku szkolnym 2018/2019 studia podyplomowe ukończyło:

NA KIERUNKU OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 16 nauczycieli.

NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 14 nauczycieli


KIERUNEK DORADZTWO ZAWODOWE 2017/2018 ukończyło 11 nauczycieli.

    

KIERUNEK INTEGRACJA SENSORYCZNA 2017/2018 ukończyło 17 nauczycieli.

    

KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 2017/2018 ukończyło 23 nauczycieli.

 


KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 2016/2017 ukończyło 21 nauczycieli.

KIERUNEK MEDIACJE – UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW, który realizowano również we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych w roku szkolnym 2016/2017  ukończyło 8 osób.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I DYDAKTYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w roku szkolnym 2016/2017 ukończyło 12 osób.


KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA w roku szkolnym 2015/2016 ukończyło 28 dyrektorów i nauczycieli.

W mediach o realizacji studiów podyplomowych:

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content