Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualnościstudia podyplomowe   »   REKRUTACJA TRWA!

REKRUTACJA TRWA!

Uprzejmie informujmy,  iż  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach rozpoczęła przygotowania do rekrutacji „wiosennej” na Studia Podyplomowe.
Nabór prowadzony jest na wszystkie dostępne kierunki, w związku z czym gorąco zachęcamy do zapisów.

Zajęcia podobnie jak w naborze jesienno- zimowym odbywać się będą z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Obecnie największą popularnością cieszą się następujące kierunki:

– Edukacja i rehabilitacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);
– Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika korekcyjna);
– Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu;
– Przygotowanie pedagogiczne;
– Logopedia (4 sem.).

Nadal można jeszcze dołączyć do grup uruchomionych w naborze jesienno-zimowym, zachęcamy zatem do udziału w rekrutacji również na poniższe kierunki:

– Edukacja dla bezpieczeństwa
– Integracja sensoryczna
– Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
– Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
– Wychowanie do życia w rodzinie
– Technika dla nauczycieli;
– Plastyka dla nauczycieli;
– WOS;

Z dotychczas prowadzonego naboru – planujemy uruchomienie grup III 2022 na kierunkach:

– Historia dla nauczycieli;
– Geografia dla nauczycieli;
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Planowane rozpoczęcie zajęć: III/V 2022 – uzależnione od procesu rekrutacji i liczebności grup.

Grupy uruchamiane np. IV 2022, planowane zakończenie II 2023.

ZAPRASZAMY!

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content