Jesteś tutaj: strona główna  »  Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Placówek

Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Placówek

Kompleksowe wspomaganie realizowane przez PODNiDM w roku szkolnym 2022/2023 będzie wynikiem analizy sytuacji w zgłoszonej placówce oraz odpowiedzią na jej rzeczywiste potrzeby. Dzięki takiej formie doskonalenia możliwe będzie zaktywizowanie działań podejmowanych przez nauczycieli na rzecz wieloaspektowej diagnozy uczniów po okresie zdalnego nauczania oraz wspólne zmodyfikowanie programu wychowawczo-profilaktycznego i planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, adekwatnie do bieżących potrzeb uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby, dla każdej zgłoszonej szkoły/placówki opracujemy indywidualny Program Kompleksowego Wspomagania. Na okres, co najmniej 1 roku szkolnego zaplanujemy wspólne działania, obejmujące:

  • Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki
  • Ustalenie sposobów działania, prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki
  • Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
  • Wspólną ocenę efektów (zmiany) i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

    Koordynatorem procesu wspomagania w powiecie pabianickim jest dyrektor ośrodka Małgorzata Biegajło.

Po zakończeniu programu proponujemy, aby placówka upowszechniła swoje działania, jako dobre praktyki w Biuletynie PODNiDM.

_____________________________________________________________________________

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  W POWIECIE PABIANICKIM      

  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek, które zgłoszą odpowiednie zapotrzebowanie. Dzięki takiej formie doskonalenia możliwe będzie zaktywizowanie działań podejmowanych przez  nauczycieli na rzecz rozwoju szkoły lub przedszkola jako organizacji uczącej się. Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby, dla każdej zgłoszonej szkoły/placówki opracowujemy indywidualny Program Kompleksowego Wspomagania, mający na celu poprawę jakości pracy.  Na okres co najmniej 1 roku szkolnego planujemy wspólne działania, obejmujące:

 

  • Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki.
  • Ustalenie sposobów działania, prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki.
  • Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację.
  • Wspólną ocenę efektów (zmiany) i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Za realizację procesu wspomagania w Państwa szkole/przedszkolu odpowiedzialny będzie powołany przez ośrodek  Animator.

Koordynatorem procesu wspomagania w powiecie pabianickim jest dyrektor ośrodka Małgorzata Biegajło.

Po zakończeniu programu proponujemy, aby placówka upowszechniła swoje działania jako dobre praktyki w Biuletynie PODNiDM.

 

Druki do pobrania:

Założenia kompleksowego wspomagania realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego czytaj więcej


 

Nasze dobre praktyki

Biuletyn Metodyczny Nr 11/2019 Dobre praktyki – kompleksowe wspomaganie_czytaj więcej

Jak wspomagamy w powiecie pabianickim? Przykład dobrej praktyki_czytaj więcej

Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki_czytaj więcej

Wspomaganie, by wciąż chciało się być wspomaganym-doświadczenia z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Pabianicach_czytaj więcej

Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw, czyli o kompleksowym wspomaganiu w Szkole Podstawowej w Bychlewie_czytaj więcej

Wykorzystanie metod aktywizujących do realizacji zadań wynikających z wniosków z analizy pracy szkoły_czytaj więcej


 

Raporty nt. systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół

Raport_Analiza_wybranych_danych_z_projektów_realizowanych_przez_powiaty_czytaj więcej

Raport_Efekty_wspomagania_szkół_i_przedszkoli_2015_czytaj więcej

Analiza-zasobów-systemu-doskonalenia-nauczycieli-2015_czytaj więcej 

 

 

 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content