Jesteś tutaj: Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 w PODNiDM w Pabianicach będą funkcjonowały 2 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i zdobywanie nowych umiejętności przez zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 3 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”. Celem działania sieci była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązanie współpracy, analiza rozwiązań praktycznych („dobrych praktyk”), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w sieci oraz korzystanie z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 3 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”.  W ramach sieci odbyło się 6 spotkań w trakcie których uczestnicy wymieniali doświadczenia, analizowali oraz tworzyli nowe rozwiązania praktyczne tzw. „dobre praktyki”. Podczas spotkań uczestnicy korzystali z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia eksperta Krzysztofa Durnasia.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonuje 5 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązanie współpracy, analiza rozwiązań praktycznych („dobrych praktyk”), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w sieci oraz korzystanie z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 2 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”.  W ramach sieci odbyło się 6 spotkań w trakcie których uczestnicy wymieniali doświadczenia, analizowali oraz tworzyli nowe rozwiązania praktyczne tzw. „dobre praktyki”. Podczas spotkań uczestnicy korzystali z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, m.in. prezesa zarządu fundacji INNOPOLIS dr Tomasza Bilickiego i radcy prawnego dr Juliana Smorąga.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonują 3 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązanie współpracy, analiza rozwiązań praktycznych („dobrych praktyk”), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w sieci oraz korzystanie z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content