Jesteś tutaj: strona główna  »  Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/historia-i-terazniejszosc–nowy-przedmiot-w-szkolach-ponadpodstawowych-od-1-wrzesnia-2022-r

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-dla-bezpieczenstwa–rozporzadzenia-podpisane

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000609/O/D20220609.pdf

________________________________________________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy Vademecum dla nauczycieli dotyczące egzaminu maturalnego w 2021r. z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, WOS, geografia, fizyka, biologia, chemia, matematyka i informatyka:

Język polski_pobierz

Język angielski_pobierz

Język niemiecki_pobierz

Historia_pobierz

WOS_pobierz

Geografia_pobierz

Fizyka_pobierz

Biologia_pobierz

Chemia_pobierz

Matematyka_pobierz

Informatyka_pobierz


Poniżej prezentujemy Vademecum dla nauczycieli dotyczące egzaminu ósmoklasisty w 2021r. z przedmiotów: język polski, język niemiecki, język angielski i matematyka:

Język polski_pobierz

Język niemiecki_pobierz

Język angielski_pobierz

Matematyka_pobierz


Poniżej prezentujemy zestaw 13 zeszytów przedmiotowych z serii „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej”:

Język polski-_pobierz

Matematyka_pobierz

Historia_pobierz

Geografia_pobierz

Chemia_pobierz

Fizyka_pobierz

Biologia_pobierz

Filozofia,Etyka_pobierz

Język łaciński_pobierz

WOS_pobierz

Historia muzyki_pobierz

Plastyka, Historia sztuki_pobierz

Wychowanie fizyczne_pobierz


Poniżej prezentujemy Vademecum dla nauczycieli dotyczące egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów: język polski, języki obce, matematyka:

Język polski_pobierz

Języki obce_pobierz

Matematyka_pobierz


Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 r. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:
4-letniego liceum ogólnokształcącego;
5-letniego technikum;
2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

Rozporządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie


W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno – programowymi w oświacie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach przeprowadził cykl konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na temat zmian w przepisach prawa oświatowego, zaś dla nauczycieli – cykl konferencji przedmiotowych poświęconych wdrażaniu nowej podstawy programowej.

 

Harmonogram nowych szkoleń z podstawy programowej

Harmonogram szkoleń

Zgłoszenie


Zapraszamy do korzystania z materiałów dotyczących Nowej Podstawy Programowej 2017/2018

 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Prezentacja

 

Język polski

Nowa podstawa programowa języka polskiego dla kl. IV-VIII Szkoły podstawowej. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, język polski

 

Język obcy

Język obcy nowożytny

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, język mniejszości narodowej lub etnicznej

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, język obcy nowożytny

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej podstawy programowej dla języków obcych

 

Matematyka

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, matematyka

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Matematyka. Prezentacja

 

Informatyka

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Informatyka. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, informatyka

 

Biologia

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Biologia. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, biologia

 

Wychowanie Fizyczne

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Wychowanie fizyczne. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, wychowanie fizyczne

 

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, edukacja dla bezpieczeństwa

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Wychowanie do życia w rodzinie. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, wychowanie do życia w rodzinie

 

Geografia

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Geografia. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, geografia

 

Kształcenie specjalne

Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Kształcenie specjalne

Reforma Edukacji 2017. Alternatywne formy komunikacji. Prezentacja

Standardy dostępności podręczników szkolnych dla uczniów ze SPE

 

Przyroda

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Przyroda. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, przyroda

 

Fizyka

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Fizyka. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, Fizyka

 

Chemia

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Chemia. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, chemia

 

Historia

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Historia. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, historia

 

Wiedza o społeczeństwie

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Wiedza o społeczeństwie. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, WOS

 

Etyka

Nowa podstawa programowa. Szkoła podstawowa. Etyka. Prezentacja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, etyka

 

Kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe

Kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe


Materiały do pobrania

 

 

Listy Ministra Edukacji Narodowej

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty z dnia 13 stycznia 2017r.

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty z dnia 7 marca 2017r.


 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content