Jesteś tutaj: strona główna  »  Zgłoszenia online

Zgłoszenia online


  1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 4.5.2016 r. L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w formularzu rejestracyjnym, przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach dla potrzeb rekrutacji na szkolenie/kurs oraz jego organizacji.
  TAKNIE

  2. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1231, z 2020r. poz. 288 z późn. zm.) wyrażam zgodę na upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, w tym publikowanie go na stronie internetowej ośrodka, w gablotach i mediach społecznościowych w związku z promocją ośrodka.
  TAKNIE

  3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu kursów/szkoleń w Ramach Platformy e learningowej w PODNiDM w Pabianicach i w pełni akceptuję jego postanowienia.
  REGULAMIN KURSÓW W RAMACH PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ
  TAKNIE

  Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
  powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


  Tel: 693-337-954


  Email: ido2@synergiaconsulting.pl


  Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

  Skip to content