Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »  

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w dwugodzinnym webinarium

nt. Edukacja dla Bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia w zakresie zagrożeń.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej w oświacie, nauczycieli konsultantów Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), doradców metodycznych EDB oraz nauczycieli EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie webinarium poruszone zostaną wybrane zagadnienia dotyczące ewakuacji, postępowania w sytuacjach kryzysowych i ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie poprowadzi mgr inż. pożarnictwa Mateusz Młodzianowski, absolwent Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie, od 10 lat funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie, które organizuje  Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) odbędzie się na platformie ClickMeeting w dniu 01.09.2023 roku w godzinach 16.00 -18.00. Wydarzenie jest bezpłatne i przeznaczone dla 180 uczestników.

Zapraszamy do rejestracji poprzez podany poniżej link, przekazanie informacji innym osobom zainteresowanym oraz zapoznanie się z programem webinarium.

Rekrutacja na szkolenie

Osoba do kontaktu:

Michał Filus tel. 22/345 37 512, e-mail: michal.filus@ore.edu.pl

Załączniki

PROGRAM webinarium EDB

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content