Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy

W dniu 18 grudnia 2013 r. o godz. 14.15 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na temat „Sieci współpracy i samokształcenia”. Kierownik biblioteki oraz doradca metodyczny bibliotek szkolnych PODNiDM serdecznie zapraszają na spotkanie.

II spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

W dniu 5.12.2013r. odbyło się drugie spotkanie dyrektorów, wicedyrektorów i pedagogów szkolnych w ramach tzw. SIECI Współpracy i Samokształcenia, poświęcone trudnym sytuacjom w szkole oraz procedurom zapobiegania im, a także sposobom  rozwiązywania problemów. Uczestnicy SIECI dzielili się przykładami dobrych praktyk, m.in. w zakresie procedur przeciwdziałania agresji w szkole, palenia papierosów, wychodzenia uczniów poza teren szkoły a także na temat  zachowania się w sytuacjach kryzysowych, nieprzewidywalnych….

Czytaj dalej…

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne”

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji fizycznej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne” zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, która odbyła się w dniu 19.11.2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury zgromadziła 80 dyrektorów, nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców szkół i placówek oświatowych, trenerów, prezesów klubów sportowych oraz przedstawicieli resortu zdrowia.

Czytaj dalej…

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Informujemy o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Instytut Konsultantów Europejskich dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania z zakresu ogólnej wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym. Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się na stronie www.efs.szkoleniaue.pl. Poprzez tę stronę można także dokonać zgłoszenia na szkolenie.

Uwaga!

W związku z udziałem pani Marzenny Majchrzak w seminarium podsumowującym program Nowa Rola Placówek Doskonalenia uprzejmie informujemy, że konferencja „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych” nie odbędzie się w dniu 19.11.2013r.

Biblioterapia

PODNiDM oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka serdecznie zapraszają bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli powiatu pabianickiego do wzięcia udziału w kursie biblioterapii, który odbędzie się 6 listopada ( I część- wykład) oraz 20 listopada ( II część – warsztaty) w czytelni Biblioteki Pedagogicznej ( ul. Kilińskiego 37, Pabianice) w godzinach 13.00- 15.30. Koszt kursu 30,00. Wpłaty należy dokonać w dniu rozpoczęcia kursu. Potwierdzenie ukończenia będzie wydawane po części praktycznej. Formularz zgłoszenia do pobrania ze strony PODNiDM.

Serdecznie zapraszamy!

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content