Jesteś tutaj: Projekty unijne

„Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”

Global Training Centre Sp. z o. o. jako LIDER i Powiat Pabianicki jako PARTNER rozpoczęli realizację projektu pt.: „DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO” w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” PO KL, współfinansowanego z EFS, dla którego  Urząd Marszałkowski w Łodzi jest IP2.

  • Wartość projektu –  565 829,08 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 480 954 zł.
  • Okres realizacji projektu: 1 września 2013r. –  30 czerwca 2015r.

Czytaj dalej…

Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I

Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie II.6 Ochrona powietrza

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego
Beneficjent – Powiat Pabianicki

Czytaj dalej…

„Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów”

W latach 2010 – 2011 zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego „Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów”, w ramach którego odbyły się następujące szkolenia:
– kurs języka angielskiego
, którym objęto 36 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego,

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content