Jesteś tutaj: Dotacje

Rok 2023 – dotacje celowe

W 2023 roku Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Dotacje pozwalają na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, zatrudnienie specjalistów oraz częściowe dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela konsultanta.

W 2023 roku otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2022 – dotacje celowe

W 2022 roku Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Dotacje pozwalają na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, zatrudnienie specjalistów oraz częściowe dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela konsultanta.
W 2022 roku otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2021 – dotacje celowe

W 2021 Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na organizację doradztwa metodycznego, pokrycie kosztów zatrudnienia  specjalistów i częściowo nauczyciela konsultanta oraz na zakup materiałów biurowych.
W 2021 roku otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2020 – dotacje celowe

W 2020 Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na organizację doradztwa metodycznego, pokrycie kosztów zatrudnienia  specjalistów i częściowo nauczyciela konsultanta oraz na zakup materiałów biurowych.
W 2020r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2019 – dotacje celowe

W 2019 Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych, specjalistów i częściowo głównego konsultanta oraz na częściowe dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu lub dofinansowanie kosztów konserwacji sprzętu informatycznego.  W 2019r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2018 – dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w powiecie pabianickim

W 2018 jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych, specjalistów i częściowo głównego konsultanta oraz na częściowe dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu lub dofinansowanie kosztów konserwacji sprzętu informatycznego.  W 2018r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content